Logo

Hakkımızda

Hakkımızda

Avukat Özlem Urfalıoğlu 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuş, geniş kapsamlı dava profiline sahip bir hukuk bürosunda avukatlık stajını yapmaya başlamıştır.

Özel hukuk (boşanma, nafaka, vasi tayini vb.) ve icra hukuku alanlarına giren davalarla uzun yıllar ilgilendikten sonra işyerindeki müvekkil portföyünün değişmesi, kendisine farklı dallarda da çalışma imkanı sağlamıştır.

Büronun hizmet verdiği firmaların gerek şirket gerekse personele ait tüm hukuki ihtilaflarının hallinin yanısıra, akdedilecek sözleşmelerin tanzimi ve tetkiki,mütalaa sunulması,aylık raporlama ve davaların seyri ile ilgili bilgilendirme gibi hizmetler veren Avukat Özlem Urfalıoğlu, Sermaye Piyasasındaki ihtilaflara ilişkin Dr.Yaşar Erdinç’le birlikte çalışmış,yaklaşık bir seneye yakın CNN Türk’te, Dr. Yaşar Erdinç’in hazırladığı programa katkı sağlamıştır.

Gerek gazetecilik gerekse televizyon sektöründe faaliyet gösteren büyük bir medya grubunun hukuki danışmanlığının yapılması, Fikri ve Sınai Haklar Hukukunun yanı sıra Basın Hukukunda da yetkinleşmesine sebebiyet vermiş, kısacası,
Marka ve Patent Hukuku,Sermaye Piyasası Hukuku,Basın Hukuku, Özel Hukuk, Ticaret Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında yeterli donanım ve tecrübeye sahip olan Özlem Urfalıoğlu, 25 sene bilfiil çalıştığı bürodan 2011 senesinde emekliliğine hak kazanması vesilesiyle ayrılmıştır.

İstanbul, Kadıköy’de, meslektaşları ile birlikte 2012 senesinde kurduğu ofisinde, serbest olarak çalışmaya başlayan Avukat Özlem Urfalıoğlu, 2018 senesinde, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Enstitüsünde başladığı yüksek lisans programını, 2021 Eylül ayında tamamlamıştır. Yüksek lisansın hemen akabinde, Londra’da kurduğu “Focus Legal Consultancy” ünvanlı firması ile, İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına da hukuki danışmanlık sunmayı hedefleyen Avukat Özlem Urfalıoğlu, gerek İstanbul’da gerekse Londra’da hukuki hizmet vermeye devam etmektedir.

Misyon

Focus Legal Consultancy Ltd. ’nin misyonu Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk ve İngiliz vatandaşlarına Türk hukuku hakkında yasal danışmanlık sağlamaktır. Sorumluluğumuz, müvekkillerimizi temsil etmek, onları savunmak, tavsiyelerde bulunmak ve yasal çıkarlarını korumaktır.

Vizyon

Focus Legal Consultancy Ltd.’nin vizyonu, yüksek iş standartları ve etik değerleri birlikte harmanlayarak, en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir.

İngiltere merkezli kurulan Focus Legal Consultancy Ltd. Türk Hukukuna ilişkin aile, miras, borçlar, ticaret, idare ve gayrimenkul hukuku dallarında hizmet vermektedir. Focus Legal Consultancy Ltd.’nin kurucusu Av. Özlem Urfalıoğlu, farklı kişi, firma ve kurumlardaki uygulamalarıyla edindiği 34 yılı aşan bilgi ve tecrübesini Birleşik Krallık sakinlerine en zengin ve kaliteli şekilde sunmayı hedeflemiştir. Şirket, İngiltere’de yerleşik Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye ile şahsi ya da ticari ilişki yaşayan İngiliz vatandaşlarına da hukuki hizmet sunmaktadır. Özellikle Türklerle evlenen İngiliz vatandaşlarının aile sorunları ile Türkiye’de gayrimenkul satın almak isteyen ya da mevcut gayrimenkullerinden dolayı sorun yaşayan İngiliz vatandaşları ihtiyaç duydukları hukuk danışmanlığını alabileceklerdir. Şirket, ayrıca Türk şirketleri ile ticari işler yapan İngiliz firmalarının ihtiyaç duyacakları Türk Ticaret Hukukuna ait danışmanlık hizmetini verebilecek yeterliliğe sahiptir. Sunmuş olduğumuz hukuki hizmet, sadece bunlarla sınırlı olmayıp, gerek ekibimiz gerekse de partnerlerimizle verilen hukuki yardımlar aşağıda belirtilen birçok alanı kapsamaktadır. Tüm bu konularda duyulan yasal danışmanlık ihtiyacı, yüksek mesleki standartların, etik kurallar çerçevesinde müşterilere sunulması ile giderilmektedir.

Ticaret Hukuku

İş Hukuku

İdare Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Miras Hukuku

Aile Hukuku

İcra ve İflas

Vergi Hukuku

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Tüketici Hukuku

Bilişim Hukuku

Spor Hukuku

We are looking for new talents to join our team

This is the opportunity to be part of our team. If you are interested please send us a message.