Logo

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku Nedir ?

Aile hukuku, Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Aile hukuku ilişkileri iki kısım altında incelenir. Birinci kısımda, nişanlanma, evlenme, boşanma, boşanmanın kişisel sonuçları, velayet, vesayet ve soybağı gibi saf aile hukuku ilişkileri; ikinci kısımda ise evlilik mal rejimi ve çocuk mallarının idaresi gibi aile hukuku malvarlığı ilişkileri incelenir.

Aile hukuku hakları kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. Bu hakların hiçbiri devredilemez ve aileyi ilgilendiren hakların sahiplerinin değişmesi söz konusu olmaz. Aile hukuku ilişkileri devam ettiği sürece bu haklarından hiçbiri vazgeçilemez ve aile hukuku hakları, kural olarak, mirasçılara da geçmez.

Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer.

Focus Legal Consultancy London olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

Hukuk büromuz, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasında gerçekleşen evlenme, boşanma, nafaka davaları, velayet davaları, mal paylaşımı, mal rejim davaları, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, vesayet gibi konularda ortaya çıkan ihtilafların mahkeme önünde çözümü ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve milletlerarası sözleşme ve kanuni hükümler çerçevesinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

  • Boşanma davaları
  • Mal varlığı tasfiye iş ve davaları
  • Malvarlığı sözleşmelerinin hazırlanması
  • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat ile nafaka davaları
  • Nişanlılıktan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Aile içi şiddet şikayet ve davaları
  • Velayet ve vesayet davaları
  • Evlat edinme davaları