Logo

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”, gerek ülkemizde gerekse dünyadaki diğer hukuk düzenleri genelinde, toplumca en çok bilinen, üzerine en çok araştırma yürütülen hukukun en temel alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, uzun yıllardır başarıyla faaliyet göstermekte olduğu bu alanda elde ettiği önemli birikimini, uzman kadrosunun dinamizmiyle harmanlayarak, başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere, müvekkillerine kapsamlı ve sonuç odaklı dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Focus Legal Consultancy London olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Borçlar Kanunu genel hükümlerine uygun sözleşmeleri hazırlarız.

  • Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli konularında, müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparız.

  • İşletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparız.

  • Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veririz.

  • Borçlar Hukuku kapsamına giren davalar ile gerek sözleşmeden gerekse haksız eylemden doğan hukuki ihtilaflar konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veririz.

  • Kusura dayanmayan sözleşme dışı yani kusursuz sorumluluk davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veririz.

  • Borçlar yasasındaki kusursuz sorumluluk halleri, temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam kullananın sorumluluğu, tüzel kişinin organın haksız eyleminden sorumluluğu, yapı ya da inşa eseri malikinin sorumluluğu ve Medeni Kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri, aile reisinin sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, komşuluk hukukundan doğan ödevlere aykırılık yoğun olarak ele aldığımız konulardır.