Logo

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden “Eşya Hukuku” içinde yer alan önemli bir hukuk alanıdır. Temelini de “mülkiyet hakkı” teşkil etmektedir ve konu olarak ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar ile bunlar üzerinde yer alabilen kira, rehin ve irtifak gibi hakları kapsamaktadır.

Focus Legal Consultancy London’in temel ilgi alanlarından biri olan “Gayrimenkul Hukuku” toplumun çoğunluğunu yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Taşıdığı önem ve detaylarının çok olması itibarıyla bu alandaki uyuşmazlıkların çözümünde uzman ve tecrübeli hukukçulardan destek alınması son derece önemlidir.

Gayrimenkul hukuku, yerli ve yabancı gayrimenkul, inşaat sahipleri ile yatırımcılara, mülkiyetlerin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve gerçekleştirilmesi gereken hukuka uygun bir şekilde tüm işlemleri gerçekleştirerek müvekkillerimize hizmetlerimizi sunuyoruz.

Focus Legal Consultancy London olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Ayni, şahsi hak tesisi ve inşaat sözleşmeleri
 • Alım-satım ve kira sözleşmeleri
 • Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Bina yönetim ve proje sözleşmeleri
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Gayrimenkul finansmanı
 • İmar davaları
 • Kamulaştırma ve Tezyid-i Bedel davaları
 • Müdahalenin Men’i ve El Atmanın Önlenmesi davaları
 • İzale-i şüyu davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tahliye davaları
 • Kira bedeli davaları
 • İpotek tesisi, ipoteğin kaldırılması veya paraya çevrilmesi iş ve davaları